Predaja motiva

Ukoliko niste izabrali neki od postojećih motiva iz naše baze programa, imate posebne želje ili potrebu za razvojem specifičnog logotipa, možete nam proslijediti sliku, skicu ili kopiju vašeg motiva putem našeg web portala ili putem email-a na adresu aplikon@aplikon.hr.

Kvaliteta poslanog motiva

Na temelju vašeg logotipa, skice ili slike izrađujemo poseban program za strojni vez koji se sastoji od niza koordinata X Y koje prepoznaje stroj za vez. Potrebno je da dostvljeni primjerak bude dovoljno dobre kvalitete da svi detalji budu jasno vidljivi. Kao ogledni primjerak logotipa možemo primiti:

  • Logotip sa posjetnice ili sličnog dokumenta
  • Crtež, u kompjutorskom programu ili ručni (.pdf)
  • Link na web stranicu sa željenim motivom
  • Logo u krivljuama (.cdr, .eps, .ai)
  • Slika (.jpg, .png, .gif)

Predaja željenog motiva

Kada šaljete željeni motiv, bez obzira da li koristite naš online CRM ili email (na adresu aplikon@aplikon.hr), molimo vas da uključite slijedećih 5 podatka:

  1. Veličina motiva
  2. Proizvod na koji će se izvoditi vez
  3. Željena pozicija veza
  4. Broj boja
  5. Dodatne želje i/ili opaske

Pitanja? Nejasnoće?

Ako imate pitanja, više smo nego spremni na ista odgovoriti i pomoći, uključujući i razvoj ideja. Molimo vas da nas konaktirate.